Want to keep in the loop on the latest happenings at Chabad Israel Center of the Upper East Side. Subscribe to our mailing list below. We'll send you information that is fresh, relevant, and important to you and our local community.
Printed from ChabadIC.com

Hebrew Blog

לירן יקירי

 .לירן יקירי 

לפני מספר שבועות, קבעת תור בקליניקה של אחי, ד"ר מרדכי ויגלר – רופא ישראלי מוכר, אורתופד מומחה המוערך מאוד בתחומו. הצגת את עצמך בשם 'משה' והתלוננת על כאבים עזים בידיך. מה שלא סיפרת, היתה מצלמה נסתרת שהחבאת על גופך, באמצעותה ביקשת ליצור ולצייר תדמית מכפישה לרופא: כמיסיונר חשוך המבקש לשדל אנשים להניח תפילין. 

אבל אני חושב, לירן, שהמצלמה הנסתרת חשפה עוד כמה פרטים, שונים לחלוטין. 

קודם כל נקלטו בעין העדשה, פריטים המצויים במרפאתו של אחי: תעודות ההסמכה המעידות על מקצועיותו והכשרתו האקדמית; הכיפה והציצית שלו, כמה ספרים ואף תמונה של הרבי מליובאוויטש המתנוססת על הקיר. 

האם הבחנת באותות ההוקרה שקיבל בעקבות פעולותיו הפילנטרופיות המגוונות? שמת לב, למשל, שמדובר ברופא בכיר שעדיין משרת שירות מילואים פעיל בצה"ל? ומה עם מאות המסרונים, התגובות והודעות התמיכה שפציינטים ומכרים טרחו לשלוח לו בעקבות הפרסום שנועד להכפישו: שמת לב לאמפתיה, לסימפטיה ולאישיות הקורנת, החמימה, האדיבה והכל-כך אנושית העולה מתוכן? 

אך זה לא כל מה שנחשף במצלמתך הנסתרת, לירן. 

חדרת במרמה אל משרדו, התפרצת בעוינות אל המרחב האישי של אחי. שיקרת לו במצח נחושה, הזדהית בזהות בדויה והצגת מצג שווא כולל התחזות והצגת סימפטומים אותם בדית במרמה ובכזב זדוני. בחרת לעצמך את דמותו של "משה השקרן", המתנשא והיהיר. אולם הבלון הנפוח שהכנסת לחדר – מתפוצץ בשלב כלשהו וצחנתו די מתפוגגת. ברגע כלשהו לקראת סוף ההסרטה, אם מתבוננים בתשומת לב, הקליפה מתקלפת ונחשף "לירן היהודי". 

כאשר זכית להניח תפילין ולקרוא "שמע ישראל", לירן, באותן שניות היית מחובר לאמת: אל 4,000 שנות אמת ואור שאבותיך ואבותיהם הקרינו, חירפו נפש למענה ושימרו באהבה לאורך כל תלאות ההיסטוריה. התחברת לעומק פנימיות נפשך, שהאירה כבדולח באותם רגעים. הניצוץ היהודי החבוי בנשמתך וזהותך הפנימית האמיתית, הבליחו לשנייה, מעידות על המציאות העוצמתית שבאמת מגדירה ומאפיינת אותך. ולרגע קט הצליחה מצלמתך להציג את פניה הנאות בפני כל. 

לא, אין זו ידך שכואבת ומייסרת, לירן. בכל פעם שאתה משקר ובכל משימה זדונית נוספת שאתה מבצע: נשמתך היא שמתייסרת, פגועה ודואבת. 

הפעל מחדש את ההסרטה שלך: תפעיל 'לופ', חזור והבט בצילום שוב ושוב, עד שתזהה גם אתה את האמת. עד שתכיר ותתחבר לא אל "משה הבדאי והנוכל", אלא אל "לירן היהודי". 

ואם אתה זקוק לעזרה, אני מזמין אותך ליצור קשר (אפשר גם בסקייפ) או לקפוץ לביקור כאן ב-NYC. אשמח להעמיק את השיחה, להסביר לך באופן אישי ויסודי את ההיבטים המרתקים שהונצחו, לאורך שניות אחדות, במה שנקלט במצלמה שהסתרת. 

תהיה זו זכות עבורי, לעזור לך לקלף כמה שכבות גסות ומיותרות שהלבשת על אישיותך ולסייע לך להתחבר מחדש אל עצמך האוטנטי והאמיתי: לירן היהודי.

 שלך,

 

הרב אוריאל ויגלר

חב"ד במנהטן, ניו-יורק

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.