Want to keep in the loop on the latest happenings at Chabad Israel Center of the Upper East Side. Subscribe to our mailing list below. We'll send you information that is fresh, relevant, and important to you and our local community.
Printed from ChabadIC.com

770 הבית הרוחני שלי

Thursday, 11 December, 2014 - 4:36 pm

בית מספר 770 באיסטרן פארקווי בברוקלין, מוכר לאלפי אנשים פשוט כ"770". זוהי הכתובת 1016.jpgשל מרכז חב"ד העולמי. בבניין ממוקמים משרדים, חדרי לימוד ובית כנסת גדול ממדים.

770 הוא המקום ממנו השמיע הרבי את שיחותיו ובו קיים את התוועדויותיו וחילק דולרים בימי ראשון.

כשהרבי שלח שליחים להפצת היהדות ברחבי הגלובוס, הוא עשה את זה מ770. כך נבנה הצבא הרוחני הגדול בהיסטוריה, כשהכל מתחיל מהוראה היוצאת מבית מספר 770...

בשנת 2000 לאחר מספר שנות לימוד בישראל, הגעתי לניו יורק על מנת ללמוד ב770. החבר'ה תפסו לפניי את מקומות הלינה, והדירה שיועדה עבורי עוד לא הייתה מוכנה. נותרתי אובד עצות ברחוב. מה אעשה? ואז החלטתי- פשוט מאד- הלכתי ל770, שפתוח 24 שעות ביממה, חיברתי כמה ספסלים וישנתי לי שנת ישרים. הרגשתי בטוח. הרגשתי בבית.

770 הוא יותר מבניין או בית כנסת. 770 הוא מגנט, הוא גם מצפן. אנשים נוהרים ל770 מכל רחבי העולם. ב770 נשארתי ללמוד קרוב ל8 שנים, שעות על גבי שעות למדתי וחקרתי טקסטים קדושים. למדתי גמרא וגם חסידות. יכולתם למצוא אותי ב770 עסוק בעומקה של סוגיה הלכתית בשעות הקטנות של הלילה. ב770 הרגשתי חפשי לשכוח מכל העולם ולהתחבר לעצמי, להתפעל בגדלות הבורא.

בכל פעם שאנחנו מבקרים בקראון הייטס, אני מביא את הילדים שלי ל770. 770 הוא מקום חשוב בעיניי משום הקדושה שבו וגם בגלל שאני רואה בו את ביתי הרוחני.

 לפני יומיים השתנתה בפתאומיות תחושת הרוגע והשלווה שעולה בי כשאני חושב על 770, לתחושה של פחד וחשיכה. התלמיד הישראלי לוי רוזנבלט, בן 22, שלמד להנאתו באולם המקסים של 770, נדקר באלימות בצווארו.

תודה לא-ל, לוי מחלים מפצעיו ויצא מכלל סכנה. אבל מה יקרה לביטחון שחסיד רגיל לחוש בביתו הרוחני- 770?

הגורם לטלטול נפשי זה, הם כוחות הרשע שמנסים להכריע אותנו.

השבוע אנו חוגגים את חג הניצחון החסידי י"ט בכסלו, החג המסמל את ניצחון אור החסידות על המתנגדים לו.

י"ט בכסלו הוא ראש השנה לחסידות. י"ט בכסלו הוא היום בו יצא מייסד חסידות חב"ד, האדמו"ר הזקן, ממאסרו, מאסר אותו ריצה בגלל האשמות שונות הקשורות לפעילות הדתית. מאסר זה היה למעשה ביטוי לבהלה שהתרחשה בעולמות העליונים עקב הפצת תורת החסידות- המכילה תובנות עמוקות וסודיות, לכל מקום בעולם.

שחרורו של האדמו"ר הזקן ממאסרו ביטא למעשה את ההסכמה האלוקית למעשיו, ומאז, תורת החסידות, תורת הנסתר, הפכה גלויה לכל המעוניין. זהו הניצחון של כל דבר המציין קדושה, טהרה ואור על החושך.

למרות שהחושך מוצא את הדרכים, הייחודיות לו, להפתיע אותנו ביכולותיו המרושעות, ואף הצליח לחדור אל המקום החביב והבטוח כל כך- 770! דווקא בימים מוארים אלו של ניצחון האור על החושך, הבא לידי ביטוי השבוע בחג הגאולה י"ט בכסלו, ובחג החנוכה שיחול בשבוע הבא, אנחנו לא נכנעים! נמשיך להפיץ אור, אהבה וחסד אל תוך העולם, עד להכנעתו הסופית של החושך בגאולה השלימה עם משיח עכשיו.

 אנא המשיכו להתפלל עבור החלמתו המלאה של לוי יצחק בן רייזל

Comments on: 770 הבית הרוחני שלי
There are no comments.