Want to keep in the loop on the latest happenings at Chabad Israel Center of the Upper East Side. Subscribe to our mailing list below. We'll send you information that is fresh, relevant, and important to you and our local community.
Printed from ChabadIC.com

שמעת על שארלי?

Thursday, 15 January, 2015 - 8:50 am

בשבוע שעבר התרחש פיגוע טראגי בצרפת, פיגוע שהעלה את מודעות הציבור לעובדת קיומו של המגזין "שארלי הבדו". אז למה לא שמענו עליו עד עכשיו? האמת היא שהמגזין הגיע למצב של פשיטת רגל! מתוך 60000 עותקים שהודפסו, נמכרו באופן קבוע 30000 בלבד. בצרפת שאוכלוסייתה מונה 60 מליון בני אדם, ציבור קוראים של 30000 מהווה 0.0005% מתושבי המדינה. ואם נרצה לדעת כמה אנשים מרחבי העולם היו יכולים להשיב על השאלה שלי, שמופיעה בכותרת המאמר – הרי התשובה היא 0.0000042857%! אתם מבינים שלמרות שישנו מספר מסויים של יחידים, אם נתייחס אליו מבחינה סטטיסטית, הוא נחשב לכלום!

אז אין מספיק התעניינות במגזין הקריקטורות הזה. אבל, מסתבר שקבוצת קנאים מטורפת, פנאטית, החליטה לנקום את כבודו של מוחמד, שהוצג שלא לטעמם במגזין "שארלי הבדו", ויצאו בפעילות  אכזרית שהסתכמה ברצח ברוטאלי של 17 אזרחים חפים מפשע, בדם קר, ובפציעתם של 21 נוספים.

קבוצה קטנה זו של אנשים חמומי מח, שינתה לעד את פני ההיסטוריה; העם היהודי, צרפת, והעולם החופשי לעולם לא ישכחו את הטרור שחוו בשבוע שעבר ואת שפיכות הדמים המבהילה.

חכמי ישראל, לאורך הדורות, האמינו כי כוחו של הטוב והחסד חזק לאין ערוך מכוחו של הרוע. "מעט אור (טוב וחסד) דוחה הרבה חושך (רוע)". רעיון זה, הוא לא רק פתגם- יש כאן גישה אימונית לחיים- זוהי נקודת הפתיחה להבאת אור אל חיינו באופן אישי, הארה שתהפוך את העולם כולו למקום של טוב וחסד.

אז אני פונה אליכם ושואל-

אם שני קנאים הצליחו בעזרת קלשניקובים מודל 1947!!! לגרום למדינה שלמה להיסגר וגם לזרוע אימה ברחבי העולם, תוכלו לדמיין כמה שמחה ושלום נוכל להפיץ בעולם ע"י מעשה של הדלקת נרות שבת השבוע?!

אם שני משוגעים הצליחו בעזרת מעשה טרור אחד, להביא 3.7 מיליון אנשים למפגן של אחדות, התוכלו לדמיין את עוצמת האחדות שנוכל להביא אל היקום על ידי מעשה אחד של חסד?!

אם יש בכוחם של שני רוצחים אנונימיים להביא למפגש של ארבעים מנהיגי עולם, בעקבות לקיחת חיים, האם אתם מבינים- עד כמה גדול כוחנו, ברדיוס כלל עולמי, בנתינת  צדקה ובהענקת חיים לזולת?!

שמתם לב איך שני רוצחים סדרתיים הצליחו להעלות מגזין ממצב של פשיטת רגל, עם בקושי 30000 מתעניינים, למצב של מגזין שנמכר ב5 מיליון עותקים השבוע! אולי קל יותר להבין כעת, שבכוחנו להגביר את ההתעניינות בלימוד התורה, שמופצת בעולם כבר 3327 שנה, מתורגמת לעשרות שפות שונות ומעולם לא פשטה ולא תפשוט רגל?!

האם הבחנתם בכך שהרוצחים הקנאים האלה יוצאים בטרור ותוך כדי מעשי הזוועה הם מסבירים לכולם על כוח התפילה לאלו-הים שלהם?! אולי כדאי לעצור לרגע ולתת לעצמנו להרגיש בייחודיות לה זכינו ובמשמעות המאירה, הפלאית והעמוקה שמחכה להיכנס אל חיינו כתוצאה משימוש בגלולת הקסם ששמה "תפילה אל בורא העולם" תפילה המעניקה קשר ישיר יומיומי עם הבורא בכבודו ובעצמו?!

ולסיום, כל שנשאר לומר הוא- וואו!!!

וואו! כי אם שניים מתוך 7 מליארד אנשים בעולם, הצליחו לערער עולם מפותח ומתחדש וכל זה בעקבות קריאת כתבה  אחת במגזין "שארלי הבדו", אתם יכולים לתאר בדמיונכם את השינוי החיובי שתוכלו לגרום בעולם בעקבות קריאת הכתבה הזו?! וואו!

Comments on: שמעת על שארלי?
There are no comments.