Want to keep in the loop on the latest happenings at Chabad Israel Center of the Upper East Side. Subscribe to our mailing list below. We'll send you information that is fresh, relevant, and important to you and our local community.
Printed from ChabadIC.com

אל תשקר!

Thursday, 12 February, 2015 - 4:00 pm

 blog 2.jpgהעם האמריקאי צפה השבוע בנפילה הלא צפויה של העיתונאי בריאן וויליאמס. וויליאמס היה העוגן של החדשות הליליות של NBC, חדשות שנצפו והתקבלו ללא ערעור על ידי מיליוני אנשים במשך 10 שנים.  וויליאמס היה אכן יקיר התקשורת.

אבל לאחרונה, תדמיתו כמושלם החלה להיסדק בעקבות סתירות שהתגלו באחד מן הסקופים שהביא. למרבה הצער, מתברר שהוא כבר פיברק בעבר סיפורים על היותו במסוק שנפגע מטיל בעירק וגם על שראה גופות צפות על יד חדר המלון שלו בזמן התפרצות הוריקן קתרינה.

וויליאמס הושעה ע"י הNBC למשך שישה חודשים, תקופה אשר עשויה לסיים את הקריירה העיתונאית שלו.

מעניין, בפרשת השבוע אנו מצווים "מדבר שקר תרחק"  כלומר- התרחקו מדברים שלא שייכים לאמת. למעשה, השאלה הראשונה שאדם נשאל כאשר הוא מובא בפני בית דין של מעלה, אחר מותו, הוא, "האם נשאת ונתת באמונה?" "האם היית כנה בעסקים שלך?"

ברור לנו שללא קשר לתחום העיסוק שלנו, אנחנו צריכים לומר את האמת. לא לשקר, לא לרמות, לא לטייח עובדות.

אז מה מביא מישהו כמו בריאן וויליאמס לשקר ולאבד את האמון של מיליוני אמריקאים?

על פי התלמוד, תינוקות נולדים כשאגרופיהם קמוצים, דבר המסמל את הרצון האנושי הטבעי להיות מפורסם, חזק ומוכר.

ואולי זה מה שדחף את וויליאמס להגיש מידע שייצר בעצמו. הוא רצה להיות האחד עם הסיפורים המדהימים ביותר; האחד אליו כולם מקשיבים בנשימה עצורה ובהערצה. הוא רצה להציג את הזווית המעניינת ביותר ממקור ראשון, על כמה מהסיפורים הגדולים ביותר בעשור האחרון.

התלמוד ממשיך להסביר שכאשר אדם עוזב את העולם, אגרופיו פתוחים וכפות הידים שלו רפויות, סימן לכך שאנו לא לוקחים איתנו שום דבר לקבר-לא כוח, לא תהילה ולא כסף. הדברים היחידים שאנחנו לוקחים איתנו הם לימוד התורה והמצוות שצברנו במהלך חיינו.

המעשים הטובים שעשינו עבור אחרים, התרומות שנתנו, התפילות שאמרנו, עדויות האנשים להם עזרנו- זה מה שאנחנו לוקחים איתנו לעולם הבא, ובאלה נכון להשקיע במהלך החיים.

קל להסתבך, ולהיכבל בנטייה החזקה שלנו לתהילה וכוח, אבל פרשיית וויליאמס משמשת לנו כתזכורת: עלינו להישאר כנים ואמיתיים, ולהתמקד במה שחשוב באמת.

שבת שלום!

Comments on: אל תשקר!
There are no comments.